Почетна --> АртБит Продукција

АртБит ДОО, Битола; тел. 389 47 242 919;

Дејности:

 • Издавање на неделникот "ЕГО"
 • Дизајн и подготовка на печатени материјали
 • Изработка на мултимедијални ЦД-а
 • Дизајн и изработка на веб-страни

Од досегашните проекти во кои АртБит се јавува како издавач или изработувач:

 

 • Календар за ЈП "Комуналец" Битола
 • Календар за Општина Битола
 • Календар за "Квасара" АД Битола
 • Водич "Битола на дланка"
 • Мултимедијално ЦД за "Лозар" Битола
 • Мултимедијално ЦД за ЗК "Пелагонија"
 • Мултимедијално ЦД "Хераклеја, бисерот на Антиката"
 • Музички ЦД-а "Викоички песни"
 • Серија разгледници за Битола
 • Серија новогодишни и божикни честитки
 • Серија разгледници од археолошки наоди
 • Флаер за ХС "Стрежево"
 • Честитка по повод 100 Годишнината од Илинденското востание
 • Честитка по повод 60 Години АСНОМ
 • Сити-лајт за ЈП "Комуналец"
 • Билборд по повод 4 Ноември
 • Билборд за ИОМ
 • Веб страна за Маловишта
 • Книгата: "Стибера низ епиграфските споменици" од м-р Весна Калпаковска
 
 
Карпатија
___________________________
Rustiko
___________________________

Зк Пелагонија

Водовод

Буре

Квасара Битола

Стоматолошка ординација Д-р Јолевски
_______________________________