Почетна --> Архива --> 273 --> НЕПРИЈАТЕЛ НА РАДОСТА
НЕПРИЈАТЕЛ НА РАДОСТА
Автор: М-р Марија Котевска - Димовска   

 

Радоста е најспонтаното и најпрекрасното чувство кое на животот му дава возвишена димензија. Радоста е доживувење на спонтаност и комплетно блаженство што е одлика на детската невиност. Малите деца лесно се препуштаат на радоста. Ним не им е потребна посебна причина да бидат радосни. Некаде длабоко во секој човек живее тоа невино и слободно дете кое знае дека радоста сама по себе е подарок на животот.

Сепак, со возраста како да избледува овој прекрасен

 

Дар на животот

и кај луѓето се намалува, или сосема се губи способноста да му се радуваат на животот.

Егото е најголем непријател на радоста, зашто за него се значајни само оние предмети и активности кои служат за тоа да се подобри сликата што другите ја имаат за него. За оваа цел служи стекнување на имот, пари, моќ, успех, слава и статус. Егото само по себе не е штетно. Тоа е интегрален дел од нашата личност и на сите ни е значајно каква е нашата слика и статус кои ги уживаме пред јавноста. Но, проблем е кога истакнувањето на она што егото го смета за битно станува доминантна активност. Тоа води до илузии како она дека богатството носи среќа, или дека славата обезбедува љубов, или дека покорноста штити од можно насилство. Илузиите оддалечуваат од реалноста и самосвесноста за автентичните потреби кои водат до вистинско задоволство, а се извор на непријатни емоции како страв очај и вина кога не се реализираат поставените илузорни цели.

Познавањето на причините зошто тоа се случува може да помогне да ја развиеме повторно способноста да се радуваме на животот или да го пробудиме

Детето во себе

Радоста доаѓа од контактот со себе си и својата автентична телесна и духовна природа, а не од надворешни причинители. Таа не е ментален став - не можеме да го наговориме својот ум да биде радосен. Радоста може само спонтано да се доживее. Еден од основните услови за да се доживее радоста е слободата. Тешко е да се замисли радосен човек чие движење е ограничено. Но, не е доволна надворешната слобода. Треа да ја имаме и внатрешната слобода од сопственото его, за да ги доживеме и отворено изразиме своите чувства. Внатрешната слобода се постигнува преку способноста да се биде самосвесен.

Развојот на самосвесноста

е првиот чекор кој води до здрав и исполнет живот, но не е доволен. Следен чекор е развивање на емоционалната способност за самоизразување, зашто ако чувствата не се искажани, тие се потиснуваат и личноста губи врска со себе. Потоа следи процес кога личноста знае што чувствува во врска со себе и има способност да се изрази во склад со своите интереси, без страв да биде она што е, без вина и срам за сопствените чувства. Овие три емоционални вештини се основна карактеристика на зрела личност и водат до самоприфаќање и слобода да се биде.

Зрелата личност

не ги фаворизира материјалните вредности над духовните ниту пак ги негира како неважни, туку им ја дава реалната вредност со свесност дека духовните вредности се подлабоки и посуштествени и имаат големо значење за среќен и здрав живот. Ваквиот став води до активности кои ги унапредуваат добрите сензации на телото - љубов, убавина, вистина, слобода и достоинство. Овие вредности се поврзани со начинот на кој поединецот се доживува себе си и светот и водат до доживување на радоста како суштински аспект на живеењето. За крај да се потсетиме на мислата на еден познат филозоф кој рекол за радоста: “Она што е храната во однос на гладот, тоа е радоста во однос на животот”.

 

 
 
Карпатија
___________________________
Rustiko
___________________________

Зк Пелагонија

Водовод

Буре

Квасара Битола

Стоматолошка ординација Д-р Јолевски
_______________________________